Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er beboerdemokratiets højeste myndighed. Det er her alle vigtige beslutninger, som beboerne har indflydelse på, træffes.

Der afholdes ordinært afdelingsmøde en gang årligt i november måned. Her godkendes årsregnskab og næste års budget vedtages. Desuden vælges afdelingsbestyrelsen. Der aflægges beretning for det forgangne år og indkomne forslag behandles. Herudover kan der i særlige tilfælde indkaldes til ekstraordinære afdelingsmøder.

Du kan downloade referater m.v. fra de sidste afdelingsmøder nedenfor


Referater
Referat af ordinært afdelingsmøde 2022
Referat ekstraordinært afdelingsmøde 2022
Referat af ordinært afdelingsmøde 2021
Referat af ordinært afdelingsmøde 2020
Referar af ordinært afdelingsmøde 2019
Referat af ekstrtaordinært afdelingsmøde 26.11.2019
Referat af ektraordinært afdelingsmøde april 2019
Referat af afdelingsmødet 2018
Referat af afdelingsmødet 2017
Referat af afdelingsmødet 2016
Referat af afdelingsmødet 2015
Referat af ekstaord.afd.møde 26.05.2015
Referat af afdelingsmødet 2014
Referat af ekstraord.afd.møde 19.03.2014
Referat af afdelingsmøde 26.11.2013
Dagsorden og bilag: Endelig dagsorden afdelingsmøde 2014
>Referat af ekstraord. afd.møde febr.2013
Referat af afdelingsmødet 2012
Bilag 1-4 afd.møde 27.11.2012
Referat af ekstraordinært afd.møde 02.10.2012
Referat af afdelingsmødet 2011
Bestyrelsens beretning 2011
Referat af afdelingsmødet 2010
Bestyrelsens beretning 2010
Referat af afdelingsmødet nov. 2009
Bestyrelsens beretning 2009
Bilag til referat af afdelingsmødet nov. 2009
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 15.09.2009
Bestyrelsens beretning for 2008
Referat af afdelingsmødet nov. 2008
Referat ekstraordinært afd.møde 13.05.08
Bestyrelsens beretning for 2007
Referat af afdelingsmødet nov. 2007
Bestyrelsens beretning for 2006
Referat afdelingsmødet nov. 2006
 

Alle nyheder

Nyheder
Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2023
Så faldt der dom i hegnssagen
Referat af bestyrelsesmøde 28.02.2023
Afdelingsmødet 2022
Belastningsbegrænsning af broen i Strandgade
Bstyrelsesmødet d. 30.august 2022
Referat fra bestyrelsens møde 11.maj.2022
Køkkenudvalg
Bestyrelsesmødet d. 29.marts 2022
Sabotage mod lågerne i Det Hvide Snit.
Ekstraordinært afdelingsmøde
Tagreparation på blok 3
Bestyrelsens møde d. 22.februar 2022
Cykel- og hundeforbud er stadigt gældende.
Afdelingsmøderne 2020 og 2021
Afdelingsmøde 2020 og 2021
Dom i hegnsagen
Bestyrelsesmødet 11.0ktober 2021
Solceller
Bestyrelsesmødet 30.08.2021
Bestyrelsesmødet d. 29.06.2019
Bestyrelsesmødet 11.maj 2021
Arbejder på betonmurere langs kajen, ved P-pladsen og ved kældernedgange
Bestyrelsesmødet 15.marts 2021
Våd stribe på kajen
Papirøen åbner info hjemmeside.
Bestyrelsesmødet d. 25.januar 2021
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper