Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2023

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 8-5 2023

Bestyrelsen holdt møde d. 2.maj. Mødet handlede især om, hvordan vi i praksis kommer i mål med de forslag der blev vedtaget på repræsentantskabsmøde i november 2022, samt naturligvis ikke mindst om, hvordan vi efter Østre Landsrets dom i hegnssagen beskytter vores private områder mest muligt mod uhensigtsmæssig adfærd fra udefra kommende.

Du kan læse og downloade referatet fra møder her.

Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2023

 

Så faldt der dom i hegnssagen

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 18-4 2023

I går mandag 17.april faldt der så dom i hegnssagen. Østre Landsret stadfæstede desværre Byrettens dom – så vi tabte altså sagen. En sorgens dag kunne man sige.

 

Det betyder, at de juridiske muligheder er tabt og at vi nu må overveje, hvordan vi juridisk lovliggør forholdene her i Det Hvide Snit.

 

Det er jo værd at fastslå, at sagen alene har handlet om det 7,5 meter grusbelagte område langs kajen mod havnen og  mod kanalen.

 

Alle andre grønne områder inklusive legepladsen er fortsat helt private og giver ikke mulighed for offentlig adgang udover det, vi selv måtte vælge. Problemet bliver naturligvis at få det formidlet, så det kan forstås af dem der mener, at de helt uhæmmet har adgang til både at tage ophold og lufte hunden på græsarealerne og sågar legepladsen.

 

Hvordan vi gør det,  må vi nu i første omgang drøfte i bestyrelsen.

 

Dommen rejser også et politisk problem. Vi kan sikkert alle sammen huske, hvordan en politiker førte kampagne med sloganet ”havnefronten tilhører os alle”. Ja, det lyder jo godt og vandt sikkert også genklang hos nogle vælgere. Dog ikke nok til at give valg til den pågældende. 

Men er det rigtigt, at havnen tilhører os alle. 

Nej det er det ikke, fordi hvis det skulle være tilfældet ville alle jo også skulle betale. Både for erhvervelsen og for drift og vedligeholdelse af arealet. Det er ikke tilfældet. Kun de 165 lejemål her i ejendommen betaler. Og det er også de 165 lejemål, der betaler ejendomsskatterne – ikke ”os alle”.

Og endeligt er arealet jo også tilskødet afdelingen – ikke almenvellet.

 

Kunne sagen være undgået?

Ja det kunne den sagtens. Ingen bad kommunens nidkære sagsbehandlere i Teknik- og Miljøforvaltningen om at forfølge den og dermed ændre på forhold, der har været gældende stort set siden ejendommens ibrugtagning i 1978. Det gjorde de, da de pludseligt energisk ville forfølge en ny lokalplan. Man kunne have valgt at lade bestående forhold fortsætte – dvs acceptere en modernisering af de bestående afspærringer og fornyelse af de hidtidige forbudsskilte mod cykling og hunde på området. Det valgte man så ikke at gøre. Gad vide hvorfor. Adfærdsregulerende skilte findes jo rigtig mange steder her på øen. Altså under den selvsamme lokalplan. Gå blot en tur i området, så kan det konstateres ved selvsyn.

 

Man skal aldrig spille offerkortet. 

 

I stedet ligger en politisk kamp forude. En kamp for at få ændret både Kommunens og Planklagenævnets rigide holdning til lokalplanernes fortolkning. Kun en sådan politisk holdningsændring vil også kunne hindre den tilsidesættelse af beboerdemokratiet, der med dommen er tilsidesat. Det har hidtil været sådan, at beboerdemokratiet kunne fastsætte retningslinjer for adfærden på afdelingens område. Med dommen er også det fejet af bordet.

 

Som nævnt vil vi nu på det kommende bestyrelsesmøde indgående drøfte, hvordan vi kommer videre. Nærmere følger herefter.

 

Referat af bestyrelsesmøde 28.02.2023

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 12-3 2023

Bestyrelsen har afholdt 2 møder efter det ordinære afdelingsmøde i 2022. Det første det traditionelle "kick-off" møde i januar, hvor bestyrelsen på et lukket møde diskuterede hvilke emner, der har prioritet i det kommende år og for det andet et helt traditionelt ånbent møde, hvor forskellige emner såsom udearealer med bæredygtighed og biodiversitet blev diskuteret sammen med opfølgning på de beslutninger, der blev taget på afdelingsmødet i 2022. Herunder også reparation af broen, fremtiden for Strandgade og meget andet.

Referat der indeholder mødet kan læses her.

Rapport fra Habita, der har bistået med et forslag til mere grøn profil af vores udearealer kan læse her.


 
 

Alle nyheder

Nyheder
Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2023
Så faldt der dom i hegnssagen
Referat af bestyrelsesmøde 28.02.2023
Afdelingsmødet 2022
Belastningsbegrænsning af broen i Strandgade
Bstyrelsesmødet d. 30.august 2022
Referat fra bestyrelsens møde 11.maj.2022
Køkkenudvalg
Bestyrelsesmødet d. 29.marts 2022
Sabotage mod lågerne i Det Hvide Snit.
Ekstraordinært afdelingsmøde
Tagreparation på blok 3
Bestyrelsens møde d. 22.februar 2022
Cykel- og hundeforbud er stadigt gældende.
Afdelingsmøderne 2020 og 2021
Afdelingsmøde 2020 og 2021
Dom i hegnsagen
Bestyrelsesmødet 11.0ktober 2021
Solceller
Bestyrelsesmødet 30.08.2021
Bestyrelsesmødet d. 29.06.2019
Bestyrelsesmødet 11.maj 2021
Arbejder på betonmurere langs kajen, ved P-pladsen og ved kældernedgange
Bestyrelsesmødet 15.marts 2021
Våd stribe på kajen
Papirøen åbner info hjemmeside.
Bestyrelsesmødet d. 25.januar 2021
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper