Historien

bjoernshlm

Øen vi bor på hedder egentlig Bjørnsholm, senere Wilders Plads, og er en del af Christianshavn.

Den er oprindeligt opkaldt efter købmanden, skibsrederen og tømmerhand-leren Andreas Bjørn, som byggede sin gård i den nordlige ende af Strand-gade i nr. 46, hvor den ligger endnu på hjørnet af Bådsmandsstræde.

I 1735 fik han kongelig tilladelse til at opfylde pladsen med henblik på anlæggelse af et skibsværft og her byggede han indtil sin død i 1750 i alt 50 skibe, heriblandt orlogsskibet “Kjøbenhavns Slot” med 44 kanoner.

I 1762 købte mægler Carl Wilder hele pladsen som herefter overtog hans navn.

Området blev senere delt i tre, nemlig; Wilders Plads, Krøyers Plads og Grønlandske Handels Plads, og disse navne er bevaret den dag i dag.

Øen bærer stadig præg af en blanding af beboelse og erhverv, og mange af de gamle bygninger eksisterer endnu, bl.a. sejlmagerhuset fra 1736, Andreas Bjørns værftsbygning fra 1738 og Carl Wilders pakhus fra 1764.

Broen til øen var oprindelig en vindebro af træ og den er siden ombygget flere gange. Den nuværende faste bro blev opført i 1903 og hedder Wilders Bro.

I slutningen af 1800-tallet var en del af øen solgt fra til Grønlandske Handelskompagni og en del af Wilders Plads var overgået i familien Barfred-Petersens eje. B & W havde også etableret sig med en filial af Maskinfabrikken, og den lå netop på de arealer, hvor “den gule misundelse” ligger i dag. Der er stadig nogle af de gamle bygninger og haller tilbage herfra.

I begyndelsen af 70'erne var det gamle værftsområde på Wilders Plads udtjent og nedslidt og en del af området, ud mod havneløbet, blev købt af Axel Juhl-Jørgensens Dansk Totalentreprise A/S og opfyldt. Her op-førtes i 1975-78 vores afdeling som så blev Lejerbos (nu Bo-Vita) andet boligkompleks på Christianshavn, i dag kaldet, “Det hvide snit”.

Bo-Vita har også en afdeling på Boden-hoffs Plads, som stod færdig i 1977, og var den første Lejerbobebyggelse på Christianshavn).

I starten af 80'erne forsvandt en række af de gamle B & W værftshaller og kajområdet mod Christianshavns kanal blev ombygget til lystbådehavn. Samtidig påbegyndtes opførelsen af endnu et beboelsesbyggeri mod Kanalsiden. Dette stod færdigt i efteråret 1985, og er i dag Bo-Vitas tredje bebyggelse på Christianshavn “Den gule misundelse”.
Området er således nu en ligelig blanding af beboelse og erhverv, og det er med til at give øen liv og karakter, så man oplever vores gamle ø som et dejligt og spændende sted at bo og alligevel en lille oase midt i storbyen.

Kilde: København Før og Nu.

 

Alle nyheder

Nyheder
Hegnet nok engang
Bestyrelsesmødet 30.april 2024
Bestyrelsesmødet 4.marts 2024
Afdelingsmødet 28.november 2023
Bestyrelsesmødet 28.09.2023
Bestyelsesmødet 28.08.2023
Referat af bestyrelsesmødet 19.06.2023
Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2023
Så faldt der dom i hegnssagen
Referat af bestyrelsesmøde 28.02.2023
Afdelingsmødet 2022
Belastningsbegrænsning af broen i Strandgade
Bstyrelsesmødet d. 30.august 2022
Referat fra bestyrelsens møde 11.maj.2022
Køkkenudvalg
Bestyrelsesmødet d. 29.marts 2022
Sabotage mod lågerne i Det Hvide Snit.
Ekstraordinært afdelingsmøde
Tagreparation på blok 3
Bestyrelsens møde d. 22.februar 2022
Cykel- og hundeforbud er stadigt gældende.
Afdelingsmøderne 2020 og 2021
Afdelingsmøde 2020 og 2021
Dom i hegnsagen
Bestyrelsesmødet 11.0ktober 2021
Solceller
Bestyrelsesmødet 30.08.2021
Bestyrelsesmødet d. 29.06.2019
Bestyrelsesmødet 11.maj 2021
Arbejder på betonmurere langs kajen, ved P-pladsen og ved kældernedgange
Bestyrelsesmødet 15.marts 2021
Våd stribe på kajen
Papirøen åbner info hjemmeside.
Bestyrelsesmødet d. 25.januar 2021
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper