Nyheder

Afdelingsmøderne 2020 og 2021

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 8-1 2022

Som de fleste vil vide var det på grund af forsamlingsforbud pga Corona ikke muligt at holde ordinært afdelingsmøde i 2020. Da vi er forpligtet i følge lovgivning til at afholde afdelingsmøder besluttede bestyrelsen at 2020 møde skulle afholdes sammen med det ordinære afdelingsmøde i 2021.

Begge møder blev derfor afholdt torsdag d. 30.november 2021 kl 19.00 i festlokalet Strandgade 63.

Du kan downloade referatet fra 2020 mødet her: 

Ref. ordinært afdelingsmøde 2020

og referat fra afdelingsmødet 2021 her:

Ref. ordinært afdelingsmøde 2021

 

Afdelingsmøde 2020 og 2021

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 22-11 2021

Sidste år var det på grund af Corona restriktionerne ikke muligt at afholde ordinært afdelingsmøde. Det er det heldigvis nu.

Der er derfor indkaldt til ordinære afdelingsmøder for både sidste år og for i år. Møderne afholdes i forlængelse af hinanden Tirsdag d. 30.november med start kl. 19.00 i fælleslokalet Strandgade 63.

Dagsorden for begge møderomdeles i postkasserne tirsdag d. 22.november 2021.

Bemærk at forslagen ikke uddeles i postkasserne pga den igangværende leveringskrise med en række produkter, heraf printerfarver.

Forslag kan downlades her:

Indkomne forslag

 

Dom i hegnsagen

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 13-11 2021

Torsdag var ikke en god dag. 

Byretten afsagde dom i sagen om hegn og skiltning, og den faldt desværre ikke ud til vores fordel.

Spørgsmålet er nu om dommen skal ankes til Landsretten - eller om vi bare skal bøje nakken og rette ind efter Københavns kommune og Planklagenævnet og dermed acceptere, at beboerne her hos os skal betale for både køb af kvadratmeterne langs kajen, vedligehold af området og ikke mindst daglig drift at området, der især i sommermånederne udgør et stort udgiftskrævende arbejde for vores ejendomsfunktionærer.  

Det er så vores 165 boliger, der helt alene giver denne gave til alle Københavnere og turister m.fl. der helt gratis og uden forbehold og ansvar bare kan bruge kajområdet helt som de vil. 

Jeg skal hilse og sige, at det bestemt ikke er alle, der rydder op efter sig og tager hensyn til, at her faktisk bor mennesker, der også har krav på fred og ro.

Vi har fået foretaget en måling af, hvor mange der går igennem vores område. Mere end 1000 personer i gennemsnit per dag - på de gode solskinsdage betydeligt flere. Man kan så ikke påstå, at hegn og i øvrigt venlig skiltning holder folk væk?

Hvem sagde billige boliger og huslejer, der er til at betale?

Om sagen skal ankes eller ejl tager Bo-Vitas bestyrelse stilling til - naturligvis inden for ankefristens rammer.

Dommen kan downloades her: Dom i Hegnssagen

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Afdelingsmøderne 2020 og 2021
Afdelingsmøde 2020 og 2021
Dom i hegnsagen
Bestyrelsesmødet 11.0ktober 2021
Solceller
Bestyrelsesmødet 30.08.2021
Bestyrelsesmødet d. 29.06.2019
Bestyrelsesmødet 11.maj 2021
Arbejder på betonmurere langs kajen, ved P-pladsen og ved kældernedgange
Bestyrelsesmødet 15.marts 2021
Våd stribe på kajen
Papirøen åbner info hjemmeside.
Bestyrelsesmødet d. 25.januar 2021
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper