Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Nyheder

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: oktober 17 2016

Bestyrelsen holdt møde d. 03.10. 2016.

På mødet blev mange emner diskuteret – herunder det nye budgetforslag til vedtagelse på det kommende afdelingsmøde, arbejdet i G/F Wilders Plads om kloakeringen i Strandgade, KK overtagelse af vejen.  Nye plantekasser og meget andet blev også diskuteret.

Læs referatet fra mødet her. Ref. 03.10.2016

 

Airbnb-udlejning i Lejerbo København

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: oktober 2 2016

Det kan være fristende at tjene ekstra penge på at uleje sin bolig via Airbnb, men pas på. Det er ikke lovligt at leje sin lejlighed ud som feriebolig til turister.
Det er blevet populært at udleje sin bolig til turister på sider som Airbnb. Også i Lejerbo København er man blevet bekendt med, at der i flere afdelinger er foregået udlejning gennem f.eks. Airbnb.
Lejere, der tjener penge på at have turister boende, løber en stor risiko. De bryder lejeloven og hvis det bliver opdaget kan det koste dyrt.. De kan ende med at miste deres bolig.
Når du bor til leje må du som udgangspunkt ikke udleje din bolig gennem et udlejningsbureau. Den er til beboelse og ikke til hoteldrift.
Men du må gerne fremleje din lejlighed midlertidig, hvis du f.eks. skal ud at rejse. Det kræver dog en tilladelse fra Lejerbo. Derfor skal du tage kontakt til udlejningsafdelingen, inden du fremlejer din lejlighed, for ellers er det ulovligt. Og det er nok til at Lejerbo kan ophæve lejekontrakten, og så mister du din bolig.
Overhold reglerne lyder det fra Lejerbo KBHs ledelse
Lejerbo København indleder nu en kampagne, som skal stoppe ulovlig Airbnb udlejning i boligafdelingerne. Organisationsformand Jan Hyttel siger:
- I Lejerbo København vil vi ikke se igennem fingrene med ulovlig fremleje, fordi vi ønsker at fastholde vores lejligheder til boligformål for lejeren og dennes husstand og ikke til erhvervsaktivitet. Hotellignende virksomhed falder uden for det acceptable og vil i øvrigt også indebære et ekstra slid på afdelingen, som de andre lejere kommer til at betale for.
En af de nærmeste dage udsender Lejerbo København en info-skrivelse  – ”Airbnb” – pas på!” – der opfordrer beboere, som ønsker at fremleje deres bolig, til at sætte sig ind i de regler, der gælder for fremleje af deres bolig. Skrivelsen vil komme på opslagstavlerne i alle Lejerbo Københavns 60 boligafdelinger.
Sådan er reglerne for fremleje
Reglerne for fremleje er klare og enkle. Læs her:

1. Du kan fremleje din bolig helt eller delvis. Fuld fremleje kan du gøre i op til 2 år f.eks. hvis du skal flytte midlertidigt. Delvis fremleje kan du ansøge om, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

2.  Du må ikke tage mere i husleje end du selv betaler

3. Der må ikke bo flere i lejligheden end der er værelser

4. Hvis du ønsker at fremleje din bolig skal du kontakte Lejerbo. Du skal altid søge tilladelsen 14 dage før fremlejekontrakten træder i kraft. Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og du skal give Lejerbo en kopi af aftalen.
Bemærk
Lejer en beboer et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et udlejningsbureau (Airbnb eksempelvis) fastslår domspraksis at dette har karakter af erhvervsmæssigt virksomhed, hvilket ikke er tilladt.
Husk også
Når du fremlejer din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for boligen, herunder at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt og at boligen ikke misligholdes.

 

Flere nyheder

Nye regler for leje af festlokalet Hegns-sagen er nu afgjort. Parkering i Strandgade Nytårsrengøring på kajen.

Se flere nyheder
 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75