Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Nyheder

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: november 9 2017

Bestyrelsen holdt møde d. 31.10.2017.

På mødet diskuterede man blandt andet et forslag om opsætning af hjertesatere i eller tæt på afdelingen og – endnu engang – parkeringsforholdene omkring Strandgade, specielt ved udkørsler fra afdelingen.

Læs referatet fra mødet her. Ref_31-10-2017

 

Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: maj 20 2017

Så er der nyt i hegnssagen.

Anklagemyndigheden har i brev dateret 17.maj 2017 meddelt, at de har besluttet at opgive sigtelsen mod os, og der derfor ikke bliver nogen straffesag.

Beslutningen begrundes i retsplejelovens §721 stk 1 nr. 2 som siger ”Påtale i en sag kan helt eller delvist opgives, hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig”

Samtidigt har kommunen (TMF) fremsendt ny partshøring, hvilket tyder på, at kommunen, trods “frifindelsen” fra anklagemyndigheden, endnu ikke helt har opgivet sagen.

Partshøringen er – eller kan være – forløberen for en nyt påbud med efterfølgende klageadgang og med deraf følgende sagsforløb, men lad os se, hvad der sker i hvert fald er hegn og skiltning nu helt lovlige

Brevet med frifindelse fra anklagemyndigheden kan downloades her. Brev anklagemyndigheden

 

Flere nyheder

Cykeltyverier Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen Afdelingsmøde 2016 Ordinært afdelingsmøde

Se flere nyheder
 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75