Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Råderetten

Hvis du vil læse om de mere generelle betingelser for kollektiv og individuel råderet kan du downloade denne Lejerbo brochure .

Der er i september 2010 udarbejdet en vejledning om hvordan du bruger den kollektive råderet til at finansiere et nyt køkken og/eller et nyt badeværelse. Denne vejledning kan downloades her: Vejledning til beboerne

Vejledningen indeholder også et meget fordelagtigt tilbud fra Svanekøkkenet om levering og opsætning af nyt køkken (inklusiv nedtagning af det gamle).

Du skal dog altid være opmærksom på at du måske kan finansiere udgiften billigere selv. Derfor kan det være en god idé at spørge din egen bank inden du beslutter dig. Hvis du beslutter dig for selv at finansiere dit nye køkken eller badeværelse, så husk at anmelde arbejdet som individuel råderet. Så får du nogle af pengene tilbage, hvis du fraflytter lejligheden inden det nye køkken eller badeværelse er helt afskrevet.

Regler for udskiftning af køkken kan downloades her: Køkkenudskiftning

REgler for udskiftning af badeværelses kan downloades her: Badeværelsesudskiftning

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75