Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Råderetten

Hvis du vil læse om de mere generelle betingelser for kollektiv og individuel råderet kan du downloade denne Lejerbo brochure .

Der er i september 2010 udarbejdet en vejledning om hvordan du bruger den kollektive råderet til at finansiere et nyt køkken og/eller et nyt badeværelse. Denne vejledning kan downloades her: Vejledning til beboerne

Vejledningen indeholder også et meget fordelagtigt tilbud fra Svanekøkkenet om levering og opsætning af nyt køkken (inklusiv nedtagning af det gamle).

Du skal dog altid være opmærksom på at du måske kan finansiere udgiften billigere selv. Derfor kan det være en god idé at spørge din egen bank inden du beslutter dig. Hvis du beslutter dig for selv at finansiere dit nye køkken eller badeværelse, så husk at anmelde arbejdet som individuel råderet. Så får du nogle af pengene tilbage, hvis du fraflytter lejligheden inden det nye køkken eller badeværelse er helt afskrevet.

Regler for udskiftning af køkken kan downloades her: Køkkenudskiftning

REgler for udskiftning af badeværelses kan downloades her: Badeværelsesudskiftning

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75