Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Vedligeholdelse

Afdelingen har på afdelingsmødet i november 2005 vedtaget at følge den såkalde B-Ordning for vedligeholdelse af lejemålene i afdelingen.

Det betyder kort sagt, at man overtager lejligheden i den stand den måtte forefindes ved indflytning, dog undtaget direkte misligholdesesforhold, som må betales af den fraflyttede lejer.

En ny lejer må altså tåle at lejligheden fremstår “slidt” i forhold til almindeligt brug i den periode en gammel lejer har benyttet lejligheden. Man må også indenfor vedligeholdelsesreglementets rammer tåle det farvevalg den fraflyttede lejer har valgt til vægge, døre lofter o.s.v.

I den periode man bor i lejligheden skal man så selv vedligeholde lejligheden inden for rammerne af det gældende vedligeholdelsesreglement. Til dækning – helt eller delvist – kan en lejer så få udbetalt det beløb, der står på den pågældende lejlighedes vedligeholdelseskonto.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsesreglerne er du velkommen til at kontakte varmemesteren.

Det gældende vedligholdelsesreglement kan Vedligeholdelsesreglement 218-0

Speciel vejledning i vedligehold af døre og vinduer kan downloades her.

Vær opmærksom på, at den på side 4 i vejledningen omtalte smøring af vinduer efter aftale med producent og rådgiver er ændret fra årlig smøring til smøring hvert andet år. Dette fritager ikke den enkelte lejer for selv mindst én gang årligt at rengøre og smøre vinduerne, jvf. vejledningens afsnit side 4 om rengøring af elementer.

Tillæg til vejledning af døre og vinduer kan downloades her .

Altaner: Leverandørens vejledning om vedligholdelse af altaner kan downloades her: Vedligeholdelsesguide_Altan.dk

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75