Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Vedligeholdelse

Afdelingen har på afdelingsmødet i november 2005 vedtaget at følge den såkalde B-Ordning for vedligeholdelse af lejemålene i afdelingen.

Det betyder kort sagt, at man overtager lejligheden i den stand den måtte forefindes ved indflytning, dog undtaget direkte misligholdesesforhold, som må betales af den fraflyttede lejer.

En ny lejer må altså tåle at lejligheden fremstår “slidt” i forhold til almindeligt brug i den periode en gammel lejer har benyttet lejligheden. Man må også indenfor vedligeholdelsesreglementets rammer tåle det farvevalg den fraflyttede lejer har valgt til vægge, døre lofter o.s.v.

I den periode man bor i lejligheden skal man så selv vedligeholde lejligheden inden for rammerne af det gældende vedligeholdelsesreglement. Til dækning – helt eller delvist – kan en lejer så få udbetalt det beløb, der står på den pågældende lejlighedes vedligeholdelseskonto.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsesreglerne er du velkommen til at kontakte varmemesteren.

Det gældende vedligholdelsesreglement kan Vedligeholdelsesreglement 218-0

Speciel vejledning i vedligehold af døre og vinduer kan downloades her.

Vær opmærksom på, at den på side 4 i vejledningen omtalte smøring af vinduer efter aftale med producent og rådgiver er ændret fra årlig smøring til smøring hvert andet år. Dette fritager ikke den enkelte lejer for selv mindst én gang årligt at rengøre og smøre vinduerne, jvf. vejledningens afsnit side 4 om rengøring af elementer.

Tillæg til vejledning af døre og vinduer kan downloades her .

Altaner: Leverandørens vejledning om vedligholdelse af altaner kan downloades her: Vedligeholdelsesguide_Altan.dk

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75