Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Hvis noget går galt

Bjergning

Da vi bor nær ved vandet har vi opsat i alt fire redningsstationer på området.

Redningsstationer er monteret på husgavlene ud mod vandet, og indeholder redningskranse og redningsliner. Ved redingstationerne ud mod havnen ligger desuden redningshager- og stiger.

Redningsstationerne er doneret af CODAN, som også i samarbejde med afdelingen sørger for at udstyrets vedligeholdelse.

Orienter dig om, hvordan udstyret skal bruges, men fjern det kun i nødstilfælde. Tal med jeres børn om alvoren bag anvendelsen af redningsstationerne og – pas så godt på det. Det skulle gerne virke hvis uheldet er ude.

Indbrudssikring
For at undgå indbrud og tyveri, anbefales det at følge Det Kriminalpræventive Råds anvisninger. Rekvirer deres pjece om sikring af bl.a. lejligheder.

Ekstra sikring af dørkarmen med en stålplade samt en dirkefri ekstra lås, vil vanskeliggøre indbrud betydeligt.

Desuden vil ekstra sikring af vinduer i stuelejligheder være en fordel.

Autoriserede låsesmede vil kunne hjælpe med at udføre disse sikringer. Spørg evt. varmemesteren til råds.

Naboovervågning
For at undgå, at uvedkommende skaffer sig adgang til vores lejemål er det vigtigt, at vi alle er med til at observere hvad der foregår i ejendommen.

Bed evt. din nabo om at tømme postkasse og se efter lejligheden, hvis du er bortrejst. Kontakt varmemester, afdelingsbestyrelse eller evt. politiet, såfremt du ser eller hører ting, som du finder mistænkeligt.

Klager
Det kan ikke undgås, at der engang imellem opstår forhold, man er utilfreds med i forbindelse med lejemålet.

Vi anbefaler, at man i første omgang henvender sig direkte til vedkommende person, som er årsag til klagen og forelægger problemet.

Hjælper dette ikke, kan man henvende sig til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller regionskontoret, som så forsøger at løse problemet.

Alle klager skal indgives skriftligt og klart beskrive, hvori problemet består, samt hvad der indtil nu er gjort for at løse dette.

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75