Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

TV, internet og telefon

Kabel TV, internet og telefoni.

Afdelingen har en aftale med SEAS-NVE (nu Fibia) om levering af TV (Waoo), Internet og Telefoni via fibernetkabler.

Du står frit i forhold til at vælge TV pakker, internet eller telefonløsninger – eller alternativt slet ikke vælge noget. Det kan være fordi du ønsker en anden leverandør af nogle af løsningerne, eller fordi ud slet ikke ønsker at få TV/Internet/Telefoni.

Du skal betale et grundbeløb på for tiden lidt under 100 kr. der går til etableringsomkostninger af kabelnet. Dette beløb vil dog hvis du vælger bare én løsning fra Fibia modregnes i prisen for denne løsning, hvad enten det er TV, internet eller telefoni.

Kontakt varmemesteren for mere information eller tag direkte kontakt med Fibia http://www.waoo.dk/service/kundeservice/fiberselskab/kontakt-seas-nve

Download kanalnøgle

Parabolantenner m.v.

Såfremt du ønsker at opsætte din egen TV antenne, skal nedenstående antennereglement følges.
I modsat fald vil antennen blive kræve nedtaget igen.

Antenne reglement for Lejerbo Afd. 218-0.

1. Antennen skal opsættes på ejendommens flade tag og kabler skal trækkes gennem opgangens kabelbakker i ventilationsskakten.

2. Opsætning at antenne og kabeltrækning skal ske på håndværksmæssig forsvarlig og korrekt måde og skal udføres af en momsregistreret håndværksvirksomhed.

3. Opsætning kan kun ske efter forudgående aftale med ejendommens varmemester og installationen skal efterfølgende godkendes af samme.

4. Lejer skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med opsætning af antenne og trækning af kabler.

5. Lejer skal overfor regionskontoret og varmemesteren dokumentere at antenne installationen er dækket af gyldig forsikring. Som regel vil en almindelig husstandsforsikring være tilstrækkelig.

6. Når lejer fraflytter lejligheden skal han/hun selv dække enhver omkostning i forbindelse med antennens bortfjernelse samt eventuelle efterreparationer på ejendommen som følge af nedtagningen af antennen.

Afdelingsbestyrelsen

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75