Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Parkeringstilladelser

Fast parkeringstilladelse:

Fast parkeringstilladelse kan udstedes til personer, der har fast bopæl i afdelingen og som samtidigt er registreret som enten ejer eller bruger af den bil hvortil der ønskes parkerings­tilladelse. Medbring derfor lejekontrakt og registreringsattest, når du første gang henter din parkeringstilladelse.

Tilladelsen udstedes for et år ad gangen gældende for det pågældende kalenderår. Første tilladelse gælder derfor kun til udløbet af indeværende år.

Tilladelserne skal anbringes i foruden på den bil hvortil tilladelsen er givet og gælder kun til denne (bilens registreringsnummer er påført tilladelsen).

Der kan ikke udstedes P-tilladelse til biler over 3,500 kg.

Der kan opkræves et administrationsgebyr for udstedelse af P-tilladelse.

Der må ikke henstilles uindregistrede biler, campingvogne eller trailere på afdelingens P-pladser.

Parkeringstilladelser skal afhentes hos varmemesteren i dennes kontortid.

Gæsteparkering:

Gæstetilladelser gives alene til beboere og deres gæster.

Gæstetilladelser gives for max. 3 dage ad gangen og kan ikke fornyes for at opnå en længere sammenhængende periode.

Der skal gå mindst en kalenderuge (7 dage) før der kan udstedes fornyet gæstetilladelse til den samme bil.

Gæstetilladelsen påføres den gæstende bils registreringsnummer.

Gæstetilladelser skal afhentes af beboeren (den der har lejekontrakten) indenfor varmemesterens normale åbningstid. Gæstetilladelser kan ikke længere leveres i postkassen, da det tager alt for meget af ejendomsfunktionærernes tid.

Der opkræves et ekspeditionsgebyr for hver udleveret gæstetilladelse. Der kan kun betales med ”lige penge” da det ikke kan påregnes, at varmemesteren ligger inde med byttepenge.

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75