Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Parkering

“Det Hvide Snit” råder over et antal afmærkede parkeringspladser, der efter de til enhver tid gældende retningslinier kan benyttes af afdelingens beboere og deres gæster.

Ud over P-pladserne under “åben himmel” findes også 5 carporte under blok 2.

Klik på menuen i vinduets venstre side, hvis du vil læse mere om reglerne for at opnå P-tilladelse eller leje en carport.

Parkeringen reguleres efter en aftale mellem afdelingen og firmaet ParkZone. Det betyder at du skal have enten P-tilladelse eller gæste parkeringstilladelse for at parkere på de afmærkede pladser. I modsat fald opkræves en parkeringsafgift for uretmæssig parkering.

Udover parkering på afdelingens egne pladser, kan der fortsat parkeres i Strandgade. Det er indtil videre gratis, men parkeringstiden er begrænset til 2 timer i visse af døgnets timer. Se parkeringstavlerne for nærmere oplysninger.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75