Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Nyheder

Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: maj 20 2017

Så er der nyt i hegnssagen.

Anklagemyndigheden har i brev dateret 17.maj 2017 meddelt, at de har besluttet at opgive sigtelsen mod os, og der derfor ikke bliver nogen straffesag.

Beslutningen begrundes i retsplejelovens §721 stk 1 nr. 2 som siger ”Påtale i en sag kan helt eller delvist opgives, hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig”

Samtidigt har kommunen (TMF) fremsendt ny partshøring, hvilket tyder på, at kommunen, trods “frifindelsen” fra anklagemyndigheden, endnu ikke helt har opgivet sagen.

Partshøringen er – eller kan være – forløberen for en nyt påbud med efterfølgende klageadgang og med deraf følgende sagsforløb, men lad os se, hvad der sker i hvert fald er hegn og skiltning nu helt lovlige

Brevet med frifindelse fra anklagemyndigheden kan downloades her. Brev anklagemyndigheden

 

Cykeltyverier

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: maj 5 2017

Der er desværre blevet stjålet flere cykler fra aflåste cykelrum gennem den seneste tid. Der er ingen tegn på indbrud i cykelrummene.

Derfor denne opfordring:

Husk at trække døren helt til, så den er låst, hver gang du forlader cykelrummet.

Fjern eventuelt batteriet, hvis du har en el-cykel, for at mindske risikoen for tyveri.

Gør varmemesteren opmærksom på, hvis du ser noget mistænkeligt.

 

Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: marts 30 2017

Flying Tiger har opsagt den aftale, vi havde om at parkere langs pakhuset om natten og i weekender.

Årsagen er den kedelige, at alt for mange af vores beboere ikke overholdt aftalen, men holdt parkeret – nogle i halve og andre i hele timer længere om morgenen og nogle endda til langt ud på formiddagen. Det gav store problemer for Flying Tigers ansatte og gæster, der har hårdt brug for pladserne.

De nye regler for parkering langs pakhuset er nu, at der kan parkeres mellem kl. 18.00 og 06.00 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage – men kun mod betaling – kr. 19.00 per time.

De som ikke overholder reglerne vil blive afkrævet en p-afgift på kr. 750,00.

Betaling kan ske til et af de p-selskaber, der er nævnt på skiltningen ved indkørslen til området – Easy Park, Parkman eller ParkPark.

Samtidigt er der oprettet fuldt parkeringsforbud langs kajen ved gavlen af pakhuset. Også her afkræves parkeringsafgift kr. 750,- ved ulovlig parkering.

Det er en kedelig situation, der nu er opstået, men på den anden side, aftaler er jo til for at overholdes af begge parter.

Se i øvrigt her det opslag, der er omdelt i postkasserne og ophængt på opslagstavlerne. Parkering NY

 

Afdelingsmøde 2016

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: januar 24 2017

Afdelingsmødet 2016 blev i år afholdt d. 12.januar 2017.

Referatet fra afdelingsmødet kan downloades her: Afd.møde 2016

Power Pointet med bestyrelsens beretning kan downloades her: Beretning 2016

 

Ordinært afdelingsmøde

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: januar 8 2017

Som det vil være de fleste bekendt er datoen for afdelingsmødet flyttet til torsdag d. 12. januar 2017.

Der er udsendt både indkaldelse og endelig dagsorden (omdelt i postkasser og opsat på opslagtavler i opgangene).

Som det fremgår heraf er der modtaget en lang række forslag mv. til behandling på afdelingsmødet. Det er derfor vigtigt, at I som beboere møder talstærkt op og deltager i drøftelserne. Det er sådan beboerdemokratiet fungerer.

Endelig dagsorden for mødet kan downloades her: Endelig dagsorden afd.m. 12.01.2017

Vel mødt til afdelingsmødet.

 

Airbnb-udlejning i Lejerbo København

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: oktober 2 2016

Det kan være fristende at tjene ekstra penge på at uleje sin bolig via Airbnb, men pas på. Det er ikke lovligt at leje sin lejlighed ud som feriebolig til turister.
Det er blevet populært at udleje sin bolig til turister på sider som Airbnb. Også i Lejerbo København er man blevet bekendt med, at der i flere afdelinger er foregået udlejning gennem f.eks. Airbnb.
Lejere, der tjener penge på at have turister boende, løber en stor risiko. De bryder lejeloven og hvis det bliver opdaget kan det koste dyrt.. De kan ende med at miste deres bolig.
Når du bor til leje må du som udgangspunkt ikke udleje din bolig gennem et udlejningsbureau. Den er til beboelse og ikke til hoteldrift.
Men du må gerne fremleje din lejlighed midlertidig, hvis du f.eks. skal ud at rejse. Det kræver dog en tilladelse fra Lejerbo. Derfor skal du tage kontakt til udlejningsafdelingen, inden du fremlejer din lejlighed, for ellers er det ulovligt. Og det er nok til at Lejerbo kan ophæve lejekontrakten, og så mister du din bolig.
Overhold reglerne lyder det fra Lejerbo KBHs ledelse
Lejerbo København indleder nu en kampagne, som skal stoppe ulovlig Airbnb udlejning i boligafdelingerne. Organisationsformand Jan Hyttel siger:
- I Lejerbo København vil vi ikke se igennem fingrene med ulovlig fremleje, fordi vi ønsker at fastholde vores lejligheder til boligformål for lejeren og dennes husstand og ikke til erhvervsaktivitet. Hotellignende virksomhed falder uden for det acceptable og vil i øvrigt også indebære et ekstra slid på afdelingen, som de andre lejere kommer til at betale for.
En af de nærmeste dage udsender Lejerbo København en info-skrivelse  – ”Airbnb” – pas på!” – der opfordrer beboere, som ønsker at fremleje deres bolig, til at sætte sig ind i de regler, der gælder for fremleje af deres bolig. Skrivelsen vil komme på opslagstavlerne i alle Lejerbo Københavns 60 boligafdelinger.
Sådan er reglerne for fremleje
Reglerne for fremleje er klare og enkle. Læs her:

1. Du kan fremleje din bolig helt eller delvis. Fuld fremleje kan du gøre i op til 2 år f.eks. hvis du skal flytte midlertidigt. Delvis fremleje kan du ansøge om, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

2.  Du må ikke tage mere i husleje end du selv betaler

3. Der må ikke bo flere i lejligheden end der er værelser

4. Hvis du ønsker at fremleje din bolig skal du kontakte Lejerbo. Du skal altid søge tilladelsen 14 dage før fremlejekontrakten træder i kraft. Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og du skal give Lejerbo en kopi af aftalen.
Bemærk
Lejer en beboer et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et udlejningsbureau (Airbnb eksempelvis) fastslår domspraksis at dette har karakter af erhvervsmæssigt virksomhed, hvilket ikke er tilladt.
Husk også
Når du fremlejer din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for boligen, herunder at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt og at boligen ikke misligholdes.

 


Se flere nyheder
 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75