Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Nyheder

Airbnb-udlejning i Lejerbo København

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: oktober 2 2016

Det kan være fristende at tjene ekstra penge på at uleje sin bolig via Airbnb, men pas på. Det er ikke lovligt at leje sin lejlighed ud som feriebolig til turister.
Det er blevet populært at udleje sin bolig til turister på sider som Airbnb. Også i Lejerbo København er man blevet bekendt med, at der i flere afdelinger er foregået udlejning gennem f.eks. Airbnb.
Lejere, der tjener penge på at have turister boende, løber en stor risiko. De bryder lejeloven og hvis det bliver opdaget kan det koste dyrt.. De kan ende med at miste deres bolig.
Når du bor til leje må du som udgangspunkt ikke udleje din bolig gennem et udlejningsbureau. Den er til beboelse og ikke til hoteldrift.
Men du må gerne fremleje din lejlighed midlertidig, hvis du f.eks. skal ud at rejse. Det kræver dog en tilladelse fra Lejerbo. Derfor skal du tage kontakt til udlejningsafdelingen, inden du fremlejer din lejlighed, for ellers er det ulovligt. Og det er nok til at Lejerbo kan ophæve lejekontrakten, og så mister du din bolig.
Overhold reglerne lyder det fra Lejerbo KBHs ledelse
Lejerbo København indleder nu en kampagne, som skal stoppe ulovlig Airbnb udlejning i boligafdelingerne. Organisationsformand Jan Hyttel siger:
- I Lejerbo København vil vi ikke se igennem fingrene med ulovlig fremleje, fordi vi ønsker at fastholde vores lejligheder til boligformål for lejeren og dennes husstand og ikke til erhvervsaktivitet. Hotellignende virksomhed falder uden for det acceptable og vil i øvrigt også indebære et ekstra slid på afdelingen, som de andre lejere kommer til at betale for.
En af de nærmeste dage udsender Lejerbo København en info-skrivelse  – ”Airbnb” – pas på!” – der opfordrer beboere, som ønsker at fremleje deres bolig, til at sætte sig ind i de regler, der gælder for fremleje af deres bolig. Skrivelsen vil komme på opslagstavlerne i alle Lejerbo Københavns 60 boligafdelinger.
Sådan er reglerne for fremleje
Reglerne for fremleje er klare og enkle. Læs her:

1. Du kan fremleje din bolig helt eller delvis. Fuld fremleje kan du gøre i op til 2 år f.eks. hvis du skal flytte midlertidigt. Delvis fremleje kan du ansøge om, hvis du ønsker at udleje et værelse til en anden person.

2.  Du må ikke tage mere i husleje end du selv betaler

3. Der må ikke bo flere i lejligheden end der er værelser

4. Hvis du ønsker at fremleje din bolig skal du kontakte Lejerbo. Du skal altid søge tilladelsen 14 dage før fremlejekontrakten træder i kraft. Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og du skal give Lejerbo en kopi af aftalen.
Bemærk
Lejer en beboer et værelse/flere værelser ud på dag-til-dag basis gennem et udlejningsbureau (Airbnb eksempelvis) fastslår domspraksis at dette har karakter af erhvervsmæssigt virksomhed, hvilket ikke er tilladt.
Husk også
Når du fremlejer din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for boligen, herunder at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt og at boligen ikke misligholdes.

 

Nye regler for leje af festlokalet

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: april 25 2016

Der har i længere tid været en del problemer i forbindelse med brugen af festlokalet. Det drejer sig blandt andet om at fester ikke er ophørt på det tidspunkt, det er aftalt – om at der er spillet høj musik og larmet meget senere end aftalt og at der ikke er rengjort ordentligt efter brug.

Alt dette har selvfølgeligt været til stor gene for naboer, ovenboer og andre.

Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at stramme op på både regler for brug af lokalerne og for at justerer priserne. Der er sat begrænsning og nye tider på, hvornår musikken skal ophøre og hvornår lokalerne skal forlades.

På almindelige hverdage skal musikken nu ophøre kl. 20.00 og lokalerne skal forlades på samme tidspunkt.

På hverdage samt søn- og helligdage, der støder op til en anden helligdag skal musikken ophøre kl. 20.00 og lokalerne skal forlades senest kl. 22.00.

Priserne for leje af lokaler er 300,- kr per dag og depositum for lejen er kr. 1.000,-

Ordensregler vil også blive opsat op indersiden af døren til festlokalet.

Alt dette for at sikre at naboer, ovenboer mv, også kan holde ud at bo her i vores dejlige boligafdeling.

Du kan se hele den nye lejekontrakt her: Regler mv. for festlokalet i Strandgade

 

Hegns-sagen er nu afgjort.

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: januar 29 2016

Statsforvaltningen har nu efter laaang tid afgjort sagen om vores hegn og skilte.

Afgørelsen er klar:

Københavns kommune har hverken hjemmel til at påbyde hegnet nedtaget eller til at forlange cykel- og hundeforbud ophævet (skiltene fjernet).

Så vi kan altså glæde os over, at det var os – og ikke Københavns kommune – der tolkede reglerne rigtigt.

 

Parkering i Strandgade

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: januar 29 2016

Parkering København har tegnet to gule trekanter, som afstandsmærker for parkering på begge sider af ned/opkørsel fra parkeringsgården.

I lang tid har det været til tider endog meget farligt at køre op fra parkeringsgården fordi biler har parkeret meget tæt på opkørslen – til tider endda ind over opkørslen.

Det har vi efter opfordring fra beboere i afdelingen reageret på. Hvad vi ikke havde forestillet os var, at man nu har udlagt 10 meter på hver side af nedkørslen til P-frit område. Det havde ikke været nødvendigt. Vi er i dialog med Parkering København med henblik på at få ændret forholdene til nogle få meters gul opstribning på hver side af opkørslen således P-pladser på Strandgade bevares, samtidigt med at man sikrer udsyn ved opkørsel.

Indtil sagen er afklaret: Vær opmærksom på forholdene – der uddeles P-afgifter til dem, som overser de gule trekanter.

 

Nytårsrengøring på kajen.

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: januar 6 2016

En lille gruppe raske beboere tog sagen i egen hånd og brugte tid på at gøre pænt rent på kajen efter nytårsløjerne.

Flot gjort og tak til alle der deltog.

 

Byggeplads ved pakhuset

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: januar 6 2016

Som flere sikkert allerede har bemærket er der nu etableret byggeplads mellem pakhuset bag blok 4 og Valhal. Byggepladsen er opsat i forbindelse med den renovering af pakhuset, der gennemføres som følge af, at Zebra/Tiger koncernen flytter ind senere på året med mere end 200 medarbejdere.

Det påregnes at byggeriet vil vare i omkring 4 måneder. Entreprenøren har lovet at der tages mest muligt hensyn til os i Det Hvide Snit. Det meste af arbejdspladsen er derfor lagt på nordsiden af pakhuset – altså mellem pakhuset og Krøyers Plads.

Arbejdet betyder så også at alla P-pladser langs pakhuset på begge sider er nedlagt indtil videre. Der kan altså heller ikke parkeres om aftenen og i weekender som hidtil.

 


Se flere nyheder
 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75