Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Fælles beboeraktiviteter

Fastelavn

Det har været en tradition, at vi afholder fastelavnsfest for bebyggelsens børn i fælleslokalet på fastelavnssøndag. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte et planlægningsudvalg.

Loppemarked
Der har med succes været afholdt loppemarkeder, enten i fælleslokalet eller på kajarealet, for alle beboerne og andre interesserede. Her er der mulighed for, at få ryddet op i sine gemmer og måske få lidt penge ud af det samtidig.

Sommerfest
Afdelingsbestyrelsen tllstræber, at der hvert år holdes en sommerfest for afdelingens beboere. Sommerfesten afholdes sædvanligvis i august måned.

Borde og bænke
På bebyggelsens områder findes flere udendørs borde og bænke til fri afbenyttelse. Ved fælles afdelingsarrangementer, er alle borde og bænke reserveret til dette formål.

Fællesarealer
Græsarealer, legepladser, kajen, gangstier m.v. er alle beboeres friarealer. Derfor er det vores fælles ansvar, at sørge for at disse områder behandles ordentligt og at vi alle rydder op efter os så området afleveres i pæn stand efter endt brug.

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75