Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Fælles beboeraktiviteter

Fastelavn

Det har været en tradition, at vi afholder fastelavnsfest for bebyggelsens børn i fælleslokalet på fastelavnssøndag. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte et planlægningsudvalg.

Loppemarked
Der har med succes været afholdt loppemarkeder, enten i fælleslokalet eller på kajarealet, for alle beboerne og andre interesserede. Her er der mulighed for, at få ryddet op i sine gemmer og måske få lidt penge ud af det samtidig.

Sommerfest
Afdelingsbestyrelsen tllstræber, at der hvert år holdes en sommerfest for afdelingens beboere. Sommerfesten afholdes sædvanligvis i august måned.

Borde og bænke
På bebyggelsens områder findes flere udendørs borde og bænke til fri afbenyttelse. Ved fælles afdelingsarrangementer, er alle borde og bænke reserveret til dette formål.

Fællesarealer
Græsarealer, legepladser, kajen, gangstier m.v. er alle beboeres friarealer. Derfor er det vores fælles ansvar, at sørge for at disse områder behandles ordentligt og at vi alle rydder op efter os så området afleveres i pæn stand efter endt brug.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75