Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og 4 beboervalgte medlemmer samt 2 suppleanter. Alle vælges efter gældende regler på det årlige afdelingsmøde, hvor hvert lejemål har 2 stemmer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang pr. måned eller efter behov. Dagsorden ophænges på afdelingens opslagstavler og sættes på hjemmesiden i ugen før bestyrelsesmødet. Referater fra bestyrelsesmøderne kan downloades fra hjemmesiden eller alternativt afhentes hos varmemesteren. Alle beboere er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne og enhver beboer kan skriftligt bede om, at få et emne behandlet på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen repræsenterer beboerne i alle sager vedrørende ejendommens drift, vedligeholdelse og økonomi, samt i alle andre sager som har fælles interesse for os som lejere og beboere.

Bestyrelsen kan  nedsætte arbejdsgrupper til at behandle et specifikt emne. I arbejdgrupperne kan også indgå beboere, der ikke er indvalgt i bestyrelsen.

Samtlige medlemmer og suppleanter af bestyrelsen har tavshedspligt i alle sager af personlig karakter.

Liste over bestyrelsen medlemmer, adresser, telefonnumre og e-mail adresser

Bestyrelsesformand

Jan Hyttel
Strandgade 67, st.tv.
1401 K
Tel: 28 18 30 22
e-mail: jh@aec.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Sanne Nielsen
Strandgade 55, 4. tv. 1401 K
Tel: 3257 1459
e-mail: sanne.nielsen@sas.dk

Karen Vistesen
Strandgade 67, 2 th,
Tel: 3257 4262
e-mail: karen.v@mail.dk

Kirsten Høgh Fogt
Strandgade , 37
Tel: 4042 9144
e-mail: kirsten.h.fogt@gmail.com

Lasse Søager
Strandgade 43, 4.th.
Tel:
e-mail: lasse.soeager@gmail.com

Suppleanter:

Svend Andersen
Strandgade 61. st.tv.
Tel: 2296 5229
e-mail: svend.andersen@jubii.dk

Kirstine Krefeld
Strandgade 63. st.tv.
Tel: 27260103
e-mail: krefelds@gmail.com

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75