Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Historien

bjoernshlm

Øen vi bor på hedder egentlig Bjørnsholm, senere Wilders Plads, og er en del af Christianshavn.

Den er oprindeligt opkaldt efter købmanden, skibsrederen og tømmerhand-leren Andreas Bjørn, som byggede sin gård i den nordlige ende af Strand-gade i nr. 46, hvor den ligger endnu på hjørnet af Bådsmandsstræde.

I 1735 fik han kongelig tilladelse til at opfylde pladsen med henblik på anlæggelse af et skibsværft og her byggede han indtil sin død i 1750 i alt 50 skibe, heriblandt orlogsskibet “Kjøbenhavns Slot” med 44 kanoner.

I 1762 købte mægler Carl Wilder hele pladsen som herefter overtog hans navn.

Området blev senere delt i tre, nemlig; Wilders Plads, Krøyers Plads og Grønlandske Handels Plads, og disse navne er bevaret den dag i dag.

Øen bærer stadig præg af en blanding af beboelse og erhverv, og mange af de gamle bygninger eksisterer endnu, bl.a. sejlmagerhuset fra 1736, Andreas Bjørns værftsbygning fra 1738 og Carl Wilders pakhus fra 1764.

Broen til øen var oprindelig en vindebro af træ og den er siden ombygget flere gange. Den nuværende faste bro blev opført i 1903 og hedder Wilders Bro.

I slutningen af 1800-tallet var en del af øen solgt fra til Grønlandske Handelskompagni og en del af Wilders Plads var overgået i familien Barfred-Petersens eje. B & W havde også etableret sig med en filial af Maskinfabrikken, og den lå netop på de arealer, hvor “den gule misundelse” ligger i dag. Der er stadig nogle af de gamle bygninger og haller tilbage herfra.

I begyndelsen af 70′erne var det gamle værftsområde på Wilders Plads udtjent og nedslidt og en del af området, ud mod havneløbet, blev købt af Axel Juhl-Jørgensens Dansk Totalentreprise A/S og opfyldt. Her op-førtes i 1975-78 vores afdeling som så blev Lejerbos andet boligkompleks på Christianshavn, i dag kaldet afdeling 218-0, “Det hvide snit”.

(Lejerbo har også en afdeling på Boden-hoffs Plads (afd. 204), som stod færdig i 1977, og var den første Lejerbobebyggelse på Christianshavn).

I starten af 80′erne forsvandt en række af de gamle B & W værftshaller og kajområdet mod Christianshavns kanal blev ombygget til lystbådehavn. Samtidig påbegyndtes opførelsen af endnu et beboelsesbyggeri mod Kanalsiden. Dette stod færdigt i efteråret 1985, og er i dag Lejerbo’s tredje bebyggelse på Christianshavn – afdeling 218-1, “Den gule misundelse”.
Området er således nu en ligelig blanding af beboelse og erhverv, og det er med til at give øen liv og karakter, så man oplever vores gamle ø som et dejligt og spændende sted at bo og alligevel en lille oase midt i storbyen.

Kilde: København Før og Nu.

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75