Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er beboerdemokratiets højeste myndighed. Det er her alle vigtige beslutninger, som beboerne har indflydelse på, træffes.

Der afholdes ordinært afdelingsmøde en gang årligt i november måned. Her godkendes årsregnskab og næste års budget vedtages. Desuden vælges afdelingsbestyrelsen. Der aflægges beretning for det forgangne år og indkomne forslag behandles. Herudover kan der i særlige tilfælde indkaldes til ekstraordinære afdelingsmøder.

Du kan downloade referater m.v. fra de sidste afdelingsmøder nedenfor

Referat af afdeelingsmødet 2016

Referat af afdelingsmødet 2015

Referat af ekstaord.afd.møde 26.05.2015

Referat af afdelingsmødet 2014

Referat af ekstraord.afd.møde 19.03.2014pdf

Referat af afdelingsmøde 26.11.2013

Dagsorden og bilag:  Endelig dagsorden afdelingsmøde 2014 Forslag 1 køkkenudskiftning Forslag 2 – badeværelser nyt forslag Vedligeholdelsesreglement 218-0 Husorden 2014 afd. 218-0

Referat af  ekstraord. afd.møde febr.2013

Referat af afdelingsmødet 2012

Bilag 1-4 afd.møde 27.11.2012

Referat af ekstraordinært afd.møde 02.10.2012

Referat af afdelingsmødet 2011

Bestyrelsens beretning 2011

Referat af afdelingsmødet 2010

Bestyrelsens beretning 2010

Referat af afdelingsmødet nov. 2009

Bestyrelsens beretning 2009

Bilag til referat af afdelingsmødet nov. 2009

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 15.09.2009

Bestyrelsens beretning for 2008

Referat af afdelingsmødet nov. 2008

Referat ekstraordinært afd.møde 13.05.08

Bestyrelsens beretning for 2007

Referat af afdelingsmødet nov. 2007

Bestyrelsens beretning for 2006

Referat afdelingsmødet nov. 2006

 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75