Menu

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det kan gøres enten, ved at deltage til møderne sidste tirsdag i hver måned eller ved at skrive en mail til Jan Hyttel på jh@aec.dk

Lejerbo København

På Lejerbo Københavns hjemmeside står en masse nyttige oplysninger, som også vedrører dig.
F.eks. kan du læse dagsordener for organisationsbestyrelsens møder, referater af bestyrelsesmøder, referater fra repræsentantskabs-møderne og ikke mindst kan du læse en række historier om ting, der sker i Lejerbo København og i alle de andre boligafdelinger.
Besøg Lejerbo København

 

Nyheder

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: september 18 2016

Bestyrelsen holdt møde d. 06.09. 2016.

På mødet blev mange emner diskuteret – herunder forskellige forslag til forbedring af parkeringsforholdene, advarsel udlejning efter AirBnB, der som hovedregel ikke er tilladt – og meget andet.

Læs referatet fra mødet her. Ref. 06.09.2016

 

Nye regler for leje af festlokalet

Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: april 25 2016

Der har i længere tid været en del problemer i forbindelse med brugen af festlokalet. Det drejer sig blandt andet om at fester ikke er ophørt på det tidspunkt, det er aftalt – om at der er spillet høj musik og larmet meget senere end aftalt og at der ikke er rengjort ordentligt efter brug.

Alt dette har selvfølgeligt været til stor gene for naboer, ovenboer og andre.

Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at stramme op på både regler for brug af lokalerne og for at justerer priserne. Der er sat begrænsning og nye tider på, hvornår musikken skal ophøre og hvornår lokalerne skal forlades.

På almindelige hverdage skal musikken nu ophøre kl. 20.00 og lokalerne skal forlades på samme tidspunkt.

På hverdage samt søn- og helligdage, der støder op til en anden helligdag skal musikken ophøre kl. 20.00 og lokalerne skal forlades senest kl. 22.00.

Priserne for leje af lokaler er 300,- kr per dag og depositum for lejen er kr. 1.000,-

Ordensregler vil også blive opsat op indersiden af døren til festlokalet.

Alt dette for at sikre at naboer, ovenboer mv, også kan holde ud at bo her i vores dejlige boligafdeling.

Du kan se hele den nye lejekontrakt her: Regler mv. for festlokalet i Strandgade

 

Flere nyheder

Hegns-sagen er nu afgjort. Parkering i Strandgade Nytårsrengøring på kajen. Byggeplads ved pakhuset

Se flere nyheder
 

Nyt fra Varmemesteren

Lidt om budgetåret 2015-16

Som i kan se har vi fået ny beplantning på volden, rundt om legepladsen, men vi vil først rigtig se resultatet om ca. 3 år og så har vi fået lagt nyt rullegræs på arealet. Vi har yderligere fået lagt nyt asfalt ned langs kajen, som er blevet rigtig godt. Til foråret vil der blive lagt noget der hedder majssten på asfalten.

Derudover har vi fået lavet fugleredegynge, trampolin og nye sveller rundt om sandkassen samt en flot afslutning op til volden. Til foråret vil der blive lagt asfalt på legepladsen samt et ny boldbane/bur.

Der vil blive plantet nye træer nede på p-pladsen mellem blok 1 og 2 (hvor ejendomskontoret ligger) i uge 49 eller 50.

Vejret kommer til at have indflydelse, og der vil blive omdelt sedler med nærmere dato da der ikke kan holde biler mens der arbejdes. Det lidt mere tekniske så har vi fået lavet alle vores grundvandspumper så lugtgener burde være minimeret.

Lige nu er der ved at blive sat lys på træerne ud mod havnen og i løbet af et par dage vil der blive sat juletræer op, så de kan være klar til 1.søndag i advent.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i året der er gået og et forsat godt samarbejde i året der kommer.

Rigtig glædelig Jul, samt et godt Nytår.

Lejerbo

Gå til Lejerbo

 

Lejerbo afd. 218, Strandgade 43, 1401 København K. Tlf: 32 95 17 75